Vermenigvuldiging op de vingers

Vermenigvuldiging op de vingers

Bij het bespreken van de wonderen van de negen hebben we gezorgd voor een uitstekende manier om de vinger te vermenigvuldigen met dit aantal.

Een 17e-eeuwse Syrische auteur, genaamd Beha-Eddin (1547-1622), in zijn boek, erg populair in Perzië en India, onder de titel Khelasat als hissab (Over de essentie van de rekeningen) geeft iets anders, maar ook een ingenieuze manier van vingervermenigvuldiging met andere getallen, essentieel daarvoor, wat ze niet willen of kunnen de tafels van vermenigvuldiging hierboven leren 5.

Wie heeft het geheim, hoeveel is 2 • 2, 2 • 3 enzovoort tot 5 • 5, hij hoeft niet hoger te gaan in deze moeilijke wetenschap, omdat zijn vingers voldoende zijn voor meer gecompliceerde vermenigvuldigingen.

Veronderstellen, dat je moet vermenigvuldigen 9 • 8.

Maar 9 = 5 + 4, een 8 = 5 + 3, het betekent
9 • 8 = (5 + 4) • (5 + 3).

Het is daarom nodig om te verhogen 4 vingers aan de ene hand en 3 vingers aan de andere kant. Som van opgeheven vingers (4 + 3) geeft het aantal tientallen van het product aan (7), en de eenheid van het product wordt bereikt door het aantal gebogen vingers van de ene hand te vermenigvuldigen met het aantal van dergelijke vingers van de andere hand: 1 • 2 = 2.

Dus eindelijk 9 • 8 = 72.

Bij vermenigvuldiging 8 • 7, wat geeft (5 + 3) • (5 + 2), moet met één hand worden opgepakt 3 inches, en de andere 2 en buig de andere vingers. De som van uitgestrekte vingers 3 + 2 = 5 het zal het aantal tientallen zijn, en het product van gebogen vingers 2 • 3 = 6 het is het aantal eenheden van het gezochte resultaat. Samen zullen zijn 56. Dit is het moeilijke geval van vermenigvuldiging.

En toch, .. . het is echter waarschijnlijk beter om alleen de tafels van vermenigvuldiging te leren.