De taakverdeling naar de vorm van de taak

De taakverdeling naar de vorm van de taak: statisch en dynamisch

In de beginfase van het leren oplossen van woordproblemen proberen we, dat de handeling voortkomt uit de inhoud van de handeling, die uitgevoerd moeten worden, om de taak op te lossen. We hebben het over dergelijke taken, dat ze dynamisch zijn, zijn een beschrijving van een bepaalde handeling. Er worden zinnen gebruikt, zoals: toevoegen, afhalen, brengen, komen, toename etc.. Het lag op het bord 7 appels. Mam voegde er nog een toe 6 appels. Hoeveel appels liggen er op het bord?

In een latere fase van het onderwijs zijn er statische taken die situaties beschrijven zonder actie te ondernemen, ze impliceren dus geen wiskundige bewerking, die moet worden uitgevoerd.

Er waren tulpen en rozen in de vaas, samen 15 bloemen. Er waren tulpen 7. Hoeveel rozen waren er in de vaas?

Er zijn ook andere onderverdelingen van redactiesommen, bijv.. vanwege:

• inhoud: echt en fictief,

• deen: problematisch (met directe gegevens, indirect, gewild) en probleemloos (met directe gegevens),

• gegevenslay-out in de tekst: rekenkundig en algebraïsch,

• oplossingsmethode: typisch (oplossing door een van de bekende methoden) en ongebruikelijk (waarop geen van de eerder bekende oplossingsmethoden kan worden toegepast),

• inhoudsproblemen: Gesloten (met een of meer oplossingen) en open (de wiskundige problemen die erin vervat zijn, zijn niet volledig gedefinieerd en bieden vrijheid bij het oplossen ervan).