We gaan sleeën

We gaan sleeën

GEBAREN, LIEDEREN EN GEDICHTEN

Materialen: gebrek

Wat moet er gedaan worden:

1. Zing het volgende liedje op de melodie van 'We gaan jagen”:

We gaan sleeën, alsof,
Mijn kameraad.
Laten we hem pakken, laten we de touwtjes pakken,
Laten we moedig de heuvel af gaan,
Mijn kameraad.

Brrr, hoe koud

GEBAREN, LIEDEREN EN GEDICHTEN

Materialen: geen Wat te doen:

1. Zing het volgende liedje op de melodie van “Mr. John”:

Brrr, hoe koud,
Brrr, hoe koud,
Buiten, buiten.
Alles is al bevroren,
Rivier, vijver, meer en zee… en de zee.