Rekenkundige lijnen deel 1

Rekenkundige lijnen

Voordat we verder gaan met het bespreken van de hypermagische vierkanten, we moeten wat informatie geven over rekenkundige lijnen.

Laten we eens goed naar de volgende tafel kijken; het bestaat uit 9 vierkanten van twee vijf velden, met opeenvolgend ingeschreven nummers van 0 Doen 24.

In plaats daarvan 9 er konden vierkanten worden ingenomen 16, 25, . . . vierkanten, men zou ook niet-25 vierkanten kunnen nemen, maar met een ander aantal velden, want het gaat er eigenlijk niet om- hun kwantiteit en kwaliteit, maar om wat achtergrond te produceren uit een reeks getallen die in vierkanten zijn gerangschikt, op welke achtergrond we de zogenaamde rekenlijnen kunnen tekenen en hun betekenis kunnen verklaren.

Zonder een liniaal en een potlood te gebruiken, kunt u een van de rekenkundige lijnen tegelijk zien, namelijk een diagonaal die zich uitstrekt vanaf bijvoorbeeld het veld dat wordt ingenomen door 0 andere kant van het veld 6, verder 12, 18, 24,. . .

Hier zullen we onmiddellijk een eigenaardigheid van deze afstamming opmerken.

Een reeks cijfers, waardoor de rekenkundige lijn loopt

0, 6, 12, 18, 24, …

kan als zodanig worden gepresenteerd:

0, 1 + 5, 2 + 2 ​ 5, 3 + 3 ​ 5, 4 + 4 ​ 5, …

Dus als we het lijnuitvoerveld aanduiden met 0, dan zal de inhoud van het eerste veld dat het doorsnijdt zijn 1 + meerdere 5, de seconde: 2 + meerdere 5, de derde: 3 + meerdere 5, vierde: 4 + meerdere 5 enzovoort.

Als u in plaats van de diagonaal van een vierkant in uw verbeelding tekent, we nemen een liniaal en een potlood en verbinden bijvoorbeeld het midden van het veld dat wordt ingenomen door 0 met het midden van het veld in hetzelfde vierkant door 16, dan zullen we zien, dat is simpel, którą wykreślimy i przedłużymy dalej, przejdzie przez sam środek wielu

innych pól i utworzy się znów pewien ciąg liczb:

0, 16, 7, 23, 14, …,

die ook zo kan worden geschreven:

0, 1 + 3 ​ 5, 2 + 1 ​ 5, 3 + 4 ​ 5, 4+2 ​ 5, …

Dus we krijgen hetzelfde weer, zoals eerder, namelijk: een reeks cijfers die in de velden zijn ingevoerd, door de middelpunten waarvan deze rekenkundige lijn loopt, het bestaat uit de rangtelwoorden van de velden: 0, 1, 2, 3, 4, … plus enkele veelvouden 5.

Dus zulke rechte lijnen die door het middelpunt van een reeks velden gaan, worden rekenkundige lijnen genoemd. We hadden constant te maken met de eerder besproken magische figuren (zonder die naam te gebruiken) met drie soorten rekenkundige lijnen, die in magische vierkanten ook magische lijnen waren, namelijk met de horizontale lijnen van de rijen velden, verticale lijnen van kolommen en diagonalen.

Dus nu hebben we onze interesse alleen uitgebreid naar andere diagonale lijnen, welke onder de vierkanten kan worden uitgevoerd, en we noemden al deze regels rekenkundige regels.

Laten we de onderstaande afbeelding eens nader bekijken, waarop grafisch 0 een paar werden uitgevoerd 1 rekenkundige lijnen. Afstand tussen aangrenzende centra- 3 de velden op de lijn 4 rekenen wordt de stap van de rekenkundige lijn genoemd.

Als langs de randen recht- 1 nummer de rijen op de hoek 2 velden en kolommen (zoals hij het ziet- 3 we zijn op de foto), het is elk 4 het veld kan worden genummerd als een kruising tussen de corresponderende kolom en rij, altijd eerst het kolomnummer plaatsen, op het tweede rij nummer. Bijvoorbeeld in het veld (2,3) er is een nummer 17, een na polu (3,2) - nummer 13.