Let op iedereen! – Hurk en sta op

Let op iedereen!

GEBAREN, LIEDEREN EN GEDICHTEN

Materialen: gebrek

Wat moet er gedaan worden:

Pret 1

1, 2, 3, (til beurtelings drie vingers op)

Kijk in mijn ogen, (laat je ogen zien met je vingers)

4, 5, 6, (raap er vier opeenvolgend op, vijf en zes vingers)

We gaan nu niet eten; (pureer je lippen)

7, 8, 9, (raap er om de beurt zeven op, acht en negen vingers)

Of om iets tegen jezelf te zeggen, (fluisteren)

Pret 2

Voogd: iedereen, twee, drie…

Kinderen: Vier (richten hun oren), kraai (richten hun ogen), zes (portemonnee hun lippen).

Hurk en sta op

GEBAREN, LIEDEREN EN GEDICHTEN

Materialen: gebrek

Wat moet er gedaan worden:

1. Zing het volgende lied, uw gebaren aanpassen aan de bewegingen die in de tekst worden beschreven:

Hurk en sta op,

Handen omhoog,

Pomachaj naam,

Raak het kapsel aan.

Buig naar de taille,

Raak de vloer aan, wacht even,

Grijp je benen.

Tel tot vier,

Reik met je hand opzij,

Grijp een vriend en spring samen!