De formule voor verkorte vermenigvuldiging

De formule voor verkorte vermenigvuldiging

De belangrijkste verkorte vermenigvuldigingsformules.

Met de formules van verkorte vermenigvuldiging kunt u veel sneller berekeningen uitvoeren.
De meest gebruikte verkorte vermenigvuldigingsformules:

(een + b)2 = een2 + 2bloedgroep + b2

(een - b)2 = een2 2bloedgroep + b2

(een+b+C)2 = een2 + b2 + C2 + 2bloedgroep + 2Wisselspanning + 2V. Chr

een2 b2 = (een + b)(een b)

(een + b)3 = een3 + 3een2b + 3bloedgroep2 + b3

(een b)3 = een3 3een2b + 3bloedgroep2 b3

een3 + b3 = (een + b)(een2 bloedgroep + b2)

een3 b3 = (eenb)(een2 + bloedgroep + b2)

 

De verkorte vermenigvuldigingsformules zijn handig voor het vermenigvuldigen of uitbreiden van algebraïsche uitdrukkingen. Ze vergemakkelijken een efficiënte telling. Er zijn veel van deze patronen. We zetten er een paar hieronder op een rij, die het vaakst worden gebruikt.

Het kwadraat van de som van de getallen

 • (een + b)2 = een2 + 2bloedgroep + b2
  bijv: 312 = (30+1)2 = 302+2× 30 + 1 = 900+60+1 = 961
 • komt niet voor gelijkwaardigheid: (een+b)2 = een2 + b2
  bijv 25 = (3+2)2 32 + 22 = 13
 • rechtvaardiging van de formule door het wetsvoorstel:
  (een + b)2 = (een + b) × (een + b) =
  Aa + bloedgroep + Ba + Bb = een2 + 2bloedgroep + b2

Het kwadraat van het verschil van de getallen

 • (een b)2 = een2 – 2bloedgroep + b2
  bijv: 292 = (30-1)2 = 302-2× 30 + 1 = 900-60+1 = 841
 • komt niet voor gelijkwaardigheid: (een-b)2 = een2b2
  bijv 1 = (3-2)2 32 – 22 = 5
 • rechtvaardiging van de formule:
  (een – b)2 = (een – b) × (een – b) = Aa bloedgroep Ba + Bb = een2 – 2bloedgroep + b2

   

Een kwadraat van de som van drie getallen

 • (een+b+C)2 = een2 + b2 + C2 + 2bloedgroep + 2Wisselspanning + 2V. Chr
  bijv: 1112 = (100+10+1)2 = 1002 + 102 +1 +2× 100 × 10 + 2× 100 + 2× 10 = 10000 + 100 + 1 + 2000 + 200 + 20 = 12321
 • komt niet voor gelijkwaardigheid: (A+ B+C)2 = een2 + b2 + C2
  bijv 36 = (3+2+1)2 32 + 22 + 12 = 14
 • rechtvaardiging van de formule:
  (een + b + C)2 = (een + b + C) × (een + b + C) = Aa + bloedgroep + Wisselspanning + Ba + Bb + V. Chr + ca + Cb + CC = een2 + b2 + C2 + 2bloedgroep + 2Wisselspanning + 2V. Chr

Product van de som en het verschil in getallen = verschil in kwadraten van getallen

 • (een + b)×(eenb) = een2 b2
  bijv: 101× 99 = (100+1)×(100-1) = 1002 – 1 = 9999
 • rechtvaardiging van de formule :
  (een + b) × (een – b) = Aa bloedgroep + Ba Bb = een2 b2

Een kubus van de som van getallen

 • (een + b)3 = een3 + 3een2b + 3bloedgroep2 + b3
  bijv: 1013 = (100+1)3 = 1003 + 3× 1002 + 3× 100 + 1 =
  = 1000000 + 30000 + 300 + 1 = 1030301
 • komt niet voor gelijkwaardigheid: (een+b)3 = een3 + b3
  bijv 125 = (3+2)3 33 + 23 = 35
 • rechtvaardiging van de formule door het wetsvoorstel:
  (een + b)3 = (een + b) × (een + b) × (een + b)
  = (Aa + bloedgroep + Ba + Bb) × (een + b) = Aaa + AAB + aba + fig + Blaten + Bab + Bba + Bbb =
  = een3 + 3een2b + 3bloedgroep2 + b3

Kubus van nummerverschil

 • (een b)3 = een3 – 3een2b + 3bloedgroep2 b3
  bijv: 993 = (100-1)3 = 1003 – 3× 1002 + 3× 100 – 1 =
  = 1000000 – 30000 + 300 – 1 = 970299

Som van blokjes getallen

een3 + b3 = (een + b)×(een2 bloedgroep + b2)

rechtvaardiging van de formule:

(een + b)×(een2 bloedgroep + b2) = Aa2 AAB + bloedgroep2 + Ba2 Bab + Bb2= een3een2b + bloedgroep2 + een2bbloedgroep2 + b3 =
= een3 + b3

Het verschil tussen de kubussen met getallen

een3 b3 = (eenb)×(een2 + bloedgroep + b2)

rechtvaardiging van de formule:

(eenb)×(een2 + bloedgroep + b2) = Aa2 + AAB + bloedgroep2 Ba2 BabBb2 = een3 + een2b + bloedgroep2 een2bbloedgroep2 b3 =
= een3b3

Verschil van vierde machten van getallen

een4 b4 = (eenb)×(een3 + een2b + bloedgroep2 + b3) = (een + b)×(een3een2b + bloedgroep2b3)

 

Toevoeging N-deze krachten van cijfers (Voor N vreemd!!!)

eenN + bN = (een + b) (eenN-1eenN-2b + eenN-3b2 – … + bN-1)

 

Verschil N-deze krachten van cijfers (Voor N zelfs!!!)

eenNbN = (een + b) (eenN-1eenN-2b + eenN-3b2 – … + bN-1)

 

Verschil N-deze krachten van cijfers (voor iedereen N natuurlijk)

eenNbN = (een b) (eenN-1 + eenN-2b + eenN-3b2 + … + een2bN-3 + bloedgroepN-2 + bN-1)