Pythagoras teorem – Kalkulator

Pythagoras teorem – Kalkulator

I en hvilken som helst rett trekant er summen av kvadratene av lengden på bena lik kvadratet av lengden på hypotenusen til trekanten. Som angitt i figuren er det identitet.

Geometrisk betyr det, at hvis vi bygger firkanter på sidene av en rett trekant, er summen av områdene av firkanter bygget på hypotenusen i denne trekanten vil være lik arealet av torget bygget på hypotenusen.

Velge, vil du finne verdien av A., B eller C og skriv inn de to andre verdiene!

a^{2}+b^{2}=c^{2}\Leftrightarrow c= \sqrt{a^{2}+b^{2}}