Ved et merkelig tilfeldighet

Ni sifre fra 1 gjøre 9 ble skrevet på ni sider og distribuert til tre personer. Hver person laget det minste tresifrede nummeret fra de tre kortene de mottok, det betyr, at hun i stedet for hundrevis satte det laveste sifferet hun hadde, i stedet for tiere - høyere, og i stedet for enhet - den høyeste. Etter at tallene ble satt sammen, leste alle tre dem høyt og skrev dem ned. Det viste seg da, at summen av sifrene til alle tre tallene var merkelig den samme. Siden ble deretter blandet sammen og distribuert igjen i tre. Hver av deltakerne i dette spillet mottok ved et uhell et av de tidligere eide kortene og to nye. Igjen, ved en merkelig tilfeldighet, var summen av tallene de samme, og det som er enda mer interessant, for hver person ga det tidligere ordnede nummeret og det nå ordnede nummeret den samme summen 516.

Hvilke tall hver mottok på første og andre hånd?

Summen av de første ni tallene 1 + 2 + 3 + .. . + 9 = 45. Så summen av sifrene på første og andre hånd av alle fremmøtte måtte være 15. Sifrene kunne ikke stå i stedet for enhet i antall søkte 1, 2, 3, 4 år 5, for da til og med det største tresifrede tallet, som kan ordnes etter de gitte reglene (345), gir totalt sifre 12.

Summen av tall (516) slutter med 6, så enhetene i summen måtte representeres av 7 Jeg 9 eller av 8 Jeg 8. I titalls og hundrevis er det tall fra 1 gjøre 6.

Men 7 + 9 = 8 + 8 = 16; 516 - 16 = 500. Så summen av tiere vi leter etter gir oss 0, det betyr, at tallene måtte komme på andreplass 4 Jeg 6 eller 5 Jeg 5. Så summen av hundrevis er lik dette 4, så de sto i stedet for hundrevis 1 Jeg 3 eller 2 Jeg 2.

Hver person gjentok ett siffer i begge tall: hvis det skjedde igjen 8, det kunne bare være tiere 4 Jeg 6, og hundrevis 3 Jeg 1; derav tallene: 348 Jeg 168. Hvis det skjedde på den andre personen 5, de kunne bare være enheter 7 Jeg 9, og hundrevis 1 Jeg 3; derav tallene 159 Jeg 357. Det skjedde igjen i tredje person 2, så de var tiere 4 Jeg 6, enheter 9 Jeg 7; så det var tall: 267 Jeg 249.

La oss gjøre en uttalelse om tall:

tmpafac-1