Avta

Ung mann, føler seg nær døden, innkalte en notarius, å lage et testamente. Han visste, at en baby ville bli født om noen måneder. Så han avhendet eiendommen sin på denne måten: hvis en sønn kommer til verden, moren får bare halvparten av det, hva vil være for sønnen min, og hvis en datter, moren vil motta dobbelt så mye som datteren. Men de kom til verden… tvillinger - sønn og datter.

Hvordan fallet skal brytes ned?
Ovennevnte oppgave er en variant av en veldig gammel, fordi det fremdeles er fra romertiden med en datert juridisk problemstilling. Det høres ut som dette:
Noen, døende, etterlot seg en kone og ventet på fødselen av et barn; så laget han en plate, ved hvilken han i tilfelle fødselen til en mannlig arving ville motta 2/3 avslå, moren 1/3 , ellers skulle datteren arve 1/3, og mor 2/3 eiendom. Tvillinger blir født. Hvordan oppfylle forfatterens vilje?

Salvian Julian, en strålende romersk jurist, løste denne rettssaken: Eiendommen bør deles i syv deler. Av denne 4/7 en sønn skal motta, 2/7 mor, 1/7 datter. Romerne var dårlige matematikere, men uovertruffen jurister.