Vann fra dammen – Sortering av blomster

Vann fra dammen

VITENSKAP

Materialer:
krukker
forstørrelsesglass
tappevann eller destillert vann

Hva skal gjøres:

1. Ta barna dine til dammen. Ta vannkrukkene med deg.

2. Etter å ha undersøkt nærheten av dammen, gå tilbake til klasserommet og sammenlign vannet du tok med kranen eller destillert vann.

3. Spør barna: “Ser de annerledes ut?”, “Lukter de annerledes?”.

Forsiktighet: Ikke la barna prøve dammen! Du kan ende opp med alvorlig syk!

4. Oppfordre barna til å se på vannet under et forstørrelsesglass.

Sortering av blomster

Materialer:
levende eller kunstige blomster
blyanter
tegnepapir
blyant fargestifter
blomster av atlas (valgfri)

Hva skal gjøres:

1. Gå en tur, å samle ville blomster, eller bruk kunstige blomster.

2. hvis du vil, vis barna blomsteratlaset og forklar, hvordan blomster sorteres.

3. La de små sortere blomstene etter farge, bladform og størrelse. Snakk om likhetene og forskjellene mellom individuelle blomster.

4. Tell kronbladene for hver blomsteart, og sorter dem etter dette kriteriet. Fortell barna, at forskere kjenner igjen forskjellige blomster etter farge, bladform og antall kronblader.

5. La barna tegne blomster med blyanter.

Hva mer kan gjøres:

matte: Lag et bord som sorterer ut blomsterartene.