Ekorn og eikenøtt

Ekorn og eikenøtt

GESTURES, Sanger og dikt

Materialer: mangel på

Hva skal gjøres:

1. Syng følgende sang til melodien “Vi er dverger”:

Ekornet fant et eikenøtt,

Hopsasa, hopsasa.

Ekornet fant et eikenøtt,

Hallo, hopsasa.

Graver et hull i bakken…

Han begraver eikenøtten i den…

Eikenøtten vokser mer og mer…

Nå er det et stort eiketre…

Blader vokser på denne eik…

Eikenøtter vokser på eik…

På høsten faller bladene…

Og eikenøttene faller også…

Så dukker ekorn opp,

Hopsasa, hopsasa,

Og det er en gjentagelse av sangen,

Hallo, hopsasa!

Hva mer kan gjøres:

1. Klipp filtgjenstandene som vises i sangen – ekorn, eikenøtt, eik osv..

Bruk dem til å spille av innholdet i sangen.

Musikk: Syng “Vi er dverger”. List opp likhetene og forskjellene mellom de to sangene.