Geometriske diagrammer av magiske firkanter

Geometriske diagrammer av magiske firkanter

Konstruksjonen av hvert magisk firkant kan illustreres ved hjelp av diagrammer som viser tallrekkefølgen i feltene, og de binder ofte disse linjene til veldig interessante figurer. På tegningene gir vi diagrammer over et 4X4 kvadrat, to forskjellige metoder for sidestillede firkanter 5 X 5 og det uvanlig symmetriske 8X8 firkantdiagrammet. Det er verdt å vurdere byggingen av det siste torget i detalj, erstatte tallene fra 1 gjøre 64 i hvilken som helst retning fra utgangspunktene til høyre eller venstre.