Gulrot galskap

Gulrot galskap

SPRÅK OG LÆRING Å LESE

Materialer:
datamaskin med fargeskriver
datamaskinutskrifter av bilder som viser gulrøtter
papp
papirkutter
bindemiddel med lommer
ark papp med størrelser 30 x 45 cm
fargescanner
limpinne
lamineringsanordning
saks

Hva skal gjøres:

1. Skriv ut bilder av gulrøtter på papp, etter å ha satt ord på dem på forhånd, hvilke barn skal huske.

2. Bruk en papirskjærer til å kutte bildene til ønsket størrelse.

3. hvis du vil, lag et toppkort og legg det i den øverste raden med lommer i permen. Skriv ut navnet på spillet og instruksjonene på det: "Sett gulrøtter med ord her, som er på ordveggen”.

4. hvis du vil, du kan lage mapper av pappark til materialer som brukes under leken.

5. Bruk fargescanneren til å lage reduserte utskrifter av topptekst og kort riktig plassert i permen. Fest denne utskriften på baksiden av hver fil.

6. Laminer og kutt toppkortet, bilder med gulrøtter og ord og en koffert.

7. Vis barna et av ordene. La maics kjenne igjen de neste ordene, når du skal sette dem i et permer.

8. Fortsett, til alle gulrøttene er på plass.

9. Forsikre deg om det med utskriftene på baksiden av mappene, at ingen av elementene går tapt under pakking.