I skyttergravene

I frontgravene, i møte med fienden, det var ni soldater med en offiser, som tok en så farlig posisjon, tok en posisjon på høyre ving. Det må imidlertid av en eller annen grunn være i den venstre posisjonen. Grøften er så smal og tett, at du ikke kan tenke deg å bevege deg utover soldatene, Det er vanskelig å stikke hodet ut, for fiendens missiler faller tett og leter etter ofre.

tmp49ba-1Heldigvis er det tre fordypninger i grøften, der en mann kan stå midlertidig.

Hvordan soldater skal bevege seg, la offiser passere gjennom hele skytegrøften og stå på venstre side av raden?

Det viser seg, at soldatene og offiseren som skal utføre, må være ikke mindre enn 28 skift. Til en:

tmp49ba-2Eller kanskje du kan finne en kortere løsning? Prøv å skissere de aktuelle rutenettene på et stykke papir og legg plater i dem.