Konstruksjon av jevne, magiske firkanter

Konstruksjon av jevne, magiske firkanter

Jeg. Metoda La Hire’a. Ovennevnte metode med noen modifikasjoner kan brukes til å bygge jevne firkanter. Den første hjelpeplassen er fylt med ordene for fremgang 1, 2, 3, 4, på første linje i hvilken som helst rekkefølge, med denne eneste advarselen, slik at tallene utfyller hverandre i hele firkanten, så 1 Jeg 4 og 2 Jeg 3 er lokalisert i gjensidig tilsvarende felt, det vil si symmetrisk om midten av torget; vi får en magisk firkant med summen 10.

Det andre hjelpetorget vil inneholde fremdriften 0, 4, 8, 12, det vil si å begynne på zier og består av suksessive multipler av antall sideskalaer. Den første kolonnen på denne firkanten inneholder tall i hvilken som helst rekkefølge, og i de følgende kolonnene skal det samme følges, ovenfor, regelen om tallsymmetri. Vi får den andre firkanten med summen 24.

Å legge til tallene i de aktuelle feltene i disse rutene skaper en tredje firkant med en magisk sum 34.

II. Metoda Delanneya i Mondesira, Det er en helt moderne metode, ekstremt enkel, og samtidig genial, du kan si rett ut - vittig. Vi vil skildre det for større klarhet på torget - åttende orden, altså 64 stolper, men den kan også brukes til firkanter på 16 kvadrat. Det skal være i denne firkanten ved å merke visse felt, som vist på bildet, lage et slags sjakkbrett.

Nøye vurdering av eksemplet gitt her gjør det klart. Det resulterende torget har en magisk sum 260.