Mål

Mål

MÅL

Materialer:
vekstbord
papirbånd til kassaapparat
papirsirkler i diameter 7,5 cm

Hva skal gjøres:

1. Heng høydekartet på veggen og mål alle barna. Bruk papirbånd, rive av striper som er like lange som hvert barn er høyt.

2. Gi hver av de små en papirsirkel med diameter 7,5 cm.

3. Oppmuntre barna, at de tegner ansikter på disse sirklene og fester dem på papirbåndene.

4. hvis du vil, gjør denne øvelsen om høsten (etter starten på skoleåret) og sent på våren (på slutten av skoleåret). Oppfordre barna til å sammenligne høyden i de to periodene.

Hva mer kan gjøres:

Blokker: Oppmuntre barna, å bygge et tårn som tilsvarer høyden.

matte: La barna øve på å måle de forskjellige gjenstandene i rommet.