Matchende venner

Matchende venner

SPILL

Materialer:

bilder av alle barna i gruppen (to trykk)
gjennomsiktig selvklebende film

Hva skal gjøres:

1. Pokryj każde ze zdjęć folią samoprzylepną. hvis du vil, legg papp under dem på forhånd.

2. Użyj zdjęć podczas ćwiczącej pamięć zabawy w dopasowywanie par. Vend bildene ned og oppmuntre de små, å oppdage

to bilder hver, og de lette etter par.

3. To świetny sposób na ćwiczenie pamięci oraz na lepsze poznanie kolegów i koleżanek.

Hva mer kan gjøres:

Gruppetimer: Dette er en flott mulighet til å lære navnene på andre babyer. Dekk til kaffekannen med rød papp. Sett ett bilde av hvert av barna inni. Fortell meg: “Jeg har en rød boks og skal kaste den inn (navnet på barnet); så tar jeg ham / henne derfra, kyss og legg den tilbake”. Barn elsker dette spillet og vil snart lære navnene på alle vennene sine.

En bro mellom hjem og barnehage: Utvid denne ideen, ved å legge ved bilder av foreldrene.