Multiplikasjon på fingrene

Multiplikasjon på fingrene

Når vi diskuterer underene fra de ni, har vi gitt en utmerket måte å multiplisere fingre med dette tallet på.

En syrisk forfatter fra 1600-tallet, heter Beha-Eddin (1547-1622), i sin bok, veldig populær i Persia og India, under tittelen Khelasat som hissab (Om essensen av regnskapet) gir en annen litt, men også en genial måte å multiplisere fingre med andre tall på, viktig for dem, hva de ikke vil eller ikke kan lære multiplikasjonstabellene ovenfor 5.

Hvem fikk hemmeligheten, hvor mye er 2 • 2, 2 • 3 og så videre opp til 5 • 5, han trenger ikke å gå høyere i denne vanskelige vitenskapen, fordi fingrene hans er nok til mer kompliserte multiplikasjoner.

Anta, at du må gjøre multiplikasjon 9 • 8.

Men 9 = 5 + 4, en 8 = 5 + 3, det betyr
9 • 8 = (5 + 4) • (5 + 3).

Det bør derfor heves 4 fingrene på den ene hånden og 3 fingrene derimot. Summen av fingrene hevet (4 + 3) vil indikere antall titalls produkter (7), og produktets enhet oppnås ved å multiplisere antall bøyde fingre på den ene hånden med antall slike fingre på den andre hånden: 1 • 2 = 2.

Så endelig 9 • 8 = 72.

Når du multipliserer 8 • 7, hva gir (5 + 3) • (5 + 2), skal hentes med en hånd 3 tommer, og den andre 2 og bøy de andre fingrene. Summen av utstrakte fingre 3 + 2 = 5 det vil være antallet tiere, og produktet av bøyde fingre 2 • 3 = 6 det vil være antall enheter av det søkte resultatet. Sammen blir det 56. Dette er det vanskelige tilfellet med multiplikasjon.

Og fortsatt, .. . Det er imidlertid bedre å bare lære seg multiplikasjonstabellene.