Har en tann vokst eller falt ut??

Har en tann vokst eller falt ut??

KONSERNAKTIVITETER

Materialer:
et stort ark med hvit papp
penn

Hva skal gjøres:

1. Tegn en tann, høyde ca. 7,5 cm, klipp den ut.

2. Bruk denne tegningen som mal, hvilken da 12 tegne ganger på papp.

3. Skriv navnet på en måned under hver tann.

4. Når som helst, når et barn vokser eller faller ut av en tann, skriv navnet på babyen under den tilsvarende tannen.

Tannbord

KONSERNAKTIVITETER

Materialer:
et stort papir
penn
gamle magasiner
saks
lim

Hva skal gjøres:

1. Snakk med barna om det, hvilke matvarer som er gunstige, og som er skadelig for helsen til tennene.

2. Tegn en loddrett linje på et stort stykke papir, lage to kolonner.

3. Skriv "bra" øverst på en av kolonnene”, og på toppen av den andre "dårlige”.

4. Gi de små en samling av gamle magasiner og be dem kutte ut bilder av maten, som er bra eller dårlige for tannprotesen vår.

5. Når hver av barna har klippet flere bilder, oppfordre de små til å ordne dem i de aktuelle kolonnene.

Hva mer kan gjøres:

Helse: Vis barna tegningen av helsepyramiden og snakk med de minste om den.