Omkretsen til en trekant

Formelen for omkretsen av en trekant

O = en + b + c

 

Legende:

O – omkretsen av en trekant

en – lengden på trekanten

b – lengden på siden av trekanten

c – lengden på siden av trekanten

Eksempel på oppgave:

Beregn omkretsen av trekanten med basen a = 10 cm, side b = 9 cm og side c = 8 cm

O = en + b + c

O = 10cm + 9cm +8 cm

O = 27 cm

 

Omkretsen til en trekant med en base a = 10 cm, side b = 9 cm og side c = 8 cm, er 27cm.

Formelen for omkretsen av en ligesidig trekant

O = en + b + c

beregne omkretsen til en like-sidig trekant, som har alle sider av samme lengde. Hvis vi vet sidelengden til en likesidig trekant, vi kan skrive det ned, at hans krets er lik:

O = en + a + a

O = 3 · en

Oppgavemønstre