Inndeling av oppgaver etter oppgavens form

Inndeling av oppgaver etter oppgavens form: statisk og dynamisk

I den innledende fasen med å lære evnen til å løse ordproblemer, prøver vi, at handlingen oppstår fra handlingens innhold, som skal utføres, for å løse oppgaven. Vi snakker om slike oppgaver, at de er dynamiske, er en beskrivelse av en bestemt handling. Setninger brukes, som for eksempel: legge til, ta bort, bringe, komme, økning etc.. Det var på tallerkenen 7 epler. Mamma la til en til 6 epler. Hvor mange epler som er på tallerkenen?

På et senere stadium av utdannelsen er det statiske oppgaver som beskriver situasjoner uten handling, dermed innebærer de ikke en matematisk operasjon, som skal utføres.

Det var tulipaner og roser i vasen, sammen 15 blomster. Det var tulipaner 7. Hvor mange roser som var i vasen?

Det er også andre inndelinger av ordproblemer, f.eks.. fordi:

• innhold: ekte og fiktiv,

• dansker: problematisk (inneholder direkte data, indirekte, ønsket) og problemfri (inneholder direkte data),

• dataoppsett i teksten: aritmetikk og algebraisk,

• løsningsmetode: typisk (løsning ved hjelp av en av de kjente metodene) og uvanlig (hvor ingen av de tidligere kjente løsningsmetodene kan brukes),

• innholdsproblemer: lukket (med en eller flere løsninger) og åpne (de matematiske problemene som finnes der er ikke fullstendig definert og gir frihet til å løse dem).