Ordproblemer og måter å løse dem på

Ordproblemer og måter å løse dem på

Jeg spurte elever og studenter mange ganger: Hva synes de om sine egne ferdighetsløsninger for ordproblemer?? Svarene overrasker vanligvis. På barneskolen har de generelt ingen problemer med å løse dem. Problemet kommer senere, på ungdomsskolen og videregående. Ved å analysere årsakene til denne tilstanden, du kan komme til konklusjonen, at i grunnskolen løser en elev enkle oppgaver, og matteprosessen kommer direkte fra oppgavens innhold. Komplekse oppgaver vises i de eldre klassetrinnene på grunnskolen, løsningen som krever anerkjennelse av mer komplekse forhold, i mellomtiden er studenten ikke forberedt på å løse dem. Kanskje læreren i trinn 1-3 og seniortrinn på grunnskolen har forsømt noe, konsentrere seg for mye om enkle oppgaver, bortsett fra oppgaver som er vanskeligere å tolke og undervise, som S.. Oppholde seg, "Riktig brettet", som i samsvar med den nye læreplanen er flyttet til eldre år på grunnskolen. Imidlertid ser jeg hovedårsaken bak dette, at oppgaver løses i leksjonene, og lærer ikke problemløsningsmetoder. Det er derfor det er verdt å ta hensyn til dette aspektet av matematisk utdanning, som lærer studenten strukturen til et tekstproblem og ulike metoder for å løse. Det henger sammen med ofte stilte spørsmål om måten å komme til resultatet på, hvorfor eleven velger en slik løsning, og ingen andre og rettferdiggjør valg av metode. Det er nødvendig å være oppmerksom på verifiseringen av løsningen, både regnskapsresultatet og tilstrekkelig resultat til innholdet i oppgaven. Du kan reflektere over dette, siden ordproblemer er så vanskelig for studenter, hvorfor ikke gi dem opp? Svarer Gustaw Treliński kort: Vi løser oppgavene, fordi de utgjør innholdet og betydningen av matematikk. Vi presenterer de fleste mattebegrepene, ikke bare i begynnelseskursene, gjøres gjennom ordproblemer. Dette gjenspeiles også i kjerneplanen.

Kjerneplanen forutsetter, at en student fullfører første klasse:

• kan takle livssituasjoner, som må legges til eller trekkes fra for å lykkes;

• skriver ned løsningen på oppgaven med innholdet presentert i ord i en bestemt situasjon, ved hjelp av digitale plate- og handlingsskilt;

En student som fullfører klasse III:

• Løs ordproblemer med én handling (inkludert differensial sammenligningsoppgaver, men uten sammenligning av kvoter);

• utfører enkle monetære beregninger (pris, mengde, verdi) og takler hverdagssituasjoner som krever slike ferdigheter;

En student i trinn 1-3 skal mestre evnen til å løse de enkleste ordproblemene. Du må imidlertid huske, at de fleste matte situasjoner, f.eks.. innføre suksessive naturlige tall, monetære beregninger, kalender- og klokkesituasjoner er relatert til situasjonene som er beskrevet i form av ordproblemer.

De metodiske forslagene som presenteres her, uttømmer ikke problemstillingene, og kunnskapen om å løse ordproblemer i trinn 1-3 skal utdypes, bruker den rike litteraturen.

Å løse ordproblemer består i å finne svar på spørsmålene i oppgavene. I oppgave:

Det var på tallerkenen 7 pærer og noen få epler. Hvor mange epler var det, hvis alle fruktene var der 15?

Spørsmålet handler om antall epler. Svaret finner du, spre frukten på tallerkenen, det vil si legging 7 pærer, deretter legge til epler, slik at all frukten kan være 15. Nå er det nok å telle de tilsatte eplene, og vi har svaret på spørsmålet i problemet. I stedet for naturlige frukter kan du bruke kuttet ut av papir eller bare kutte sirkler eller knapper, pinner eller andre såkalte. alternerer. Oppgaven er løst, men uten bruk av matematiske operasjoner. Oppgaven kan også løses, tar f.eks.. 15 knappene (det var all frukten), legg den tilbake 7 – det er pærer. Nå trenger du bare å telle de resterende knappene, som er kolleger til epler.

Når du løser oppgaver ved hjelp av den såkalte. alternerer – knappene, pinner, det vil si tellere, vi sier, at vi løser et problem ved å simulere en oppgavesituasjon, simulering av aktiviteter, være en simuleringsmodell. Denne måten å løse problemer på er spesielt nyttig i de tidlige stadiene av å utvikle ordproblemløsningsferdigheter. Simuleringen kan brukes der, der det er en objektiv vanskelighetsgrad med å løse oppgaven på virkelige objekter. Simulering er assosiert med den såkalte. manipulerende metoder for å løse oppgaver, nevnt når vi diskuterer operasjoner på naturlige tall.