Virkelige tall

Reelle tall er alle rasjonelle tall og alle irrasjonelle tall.

Vi betegner settet med reelle tall med bokstaven R..

Talllinjen består av et uendelig antall poeng. Når vi markerer et poeng 0 Jeg 1, deretter betegner hvert punkt på tallinjen et reelt tall.

Den absolutte verdien av et tall er avstanden på tallinjen til punktet som tilsvarer det tallet fra punktet 0.

Vi betegner den absolutte verdien av a som ΙaΙ.

Tallet ΙaΙ er avstanden på tallinjen a fra null.

Når en ≥ 0, deretter ΙaΙ = a, mens når en < 0, deretter tallet – a er positiv og ΙaΙ = – en.

F.eks |4| = 4, |—0,1| = 0,1.

reelle tall