Tag Archives: mønster

Formelen for forkortet multiplikasjon

Formelen for forkortet multiplikasjon

De viktigste forkortede multiplikasjonsformlene.

Formlene for forkortet multiplikasjon lar deg utføre beregninger mye raskere.
De mest brukte forkortede multiplikasjonsformlene:

(en + b)2 = en2 + 2fra + b2