Irrasjonelle tall - oppgaver og svar – 1

Irrasjonelle tall - oppgaver

antall irrasjonelle oppgaver

Irrasjonelle tall - svar

Irrasjonelle tall - svar