Irrasjonelle tall - oppgaver og svar – 3

Irrasjonelle tall - oppgaver

Irrasjonelle tall - oppgaver 3

Irrasjonelle tall - svar

Irrasjonelle tall - svar 3

 

.