Togmanøvrer

Jeg
Tog B nærmer seg et lite stopp, men på grunn av skade på lokomotivet blir han forbikjørt av tog A, som må fortsette. Vi markerer, at jernbanesporet her er enkeltspor. Ved stopp stopper en sidespor fra hovedsporet, det såkalte blindsporet, som du kan ta toget fra hovedsporet en stund til, men denne grenen er kort i så måte, at ingen av passeringstogene får plass helt på den. Hvordan skal jeg fortsette, slik at A-toget kunne fortsette videre?

tmpef94-1Figur I viser jernbanesporet nær holdeplassen:

Tog B går langs hovedsporet i retning av pilen, etterfulgt av A-toget, som må videreføres. Tog B, som vi bemerket, den har plass til bare en del av vognene på ytterkanten. Hvordan manøvrere, å la tog A passere?

Her er løsningen: Tog B går langs hovedsporet, passerer inngangen til ytterkanten. Så går det bakover (baklengs) på denne grenen og etterlater så mange vogner der, så mye som sidesporet tillater; resten av B-toget med lokomotivet går fremover igjen og beveger seg langt utover begynnelsen av sidesporet.

Tog A følger ham; så snart begynnelsen av sidesporet har gått, vogner av tog B igjen på sidesporet fester seg til sin siste bil, og tog A bringer dem fra en blindvei, så beveger den seg tilbake med dem, for å gi resten av tog B tilgang til sidesporet. Når på denne måten hovedsporet foran tog A tømmes, de løser vognene til B-toget fra det, og det styrter mot stasjonen med dobbel hastighet. Tog B med fremre vogner går inn på hovedsporet igjen, fester vogner som står på den og glir sakte bak A-toget.

Finn en annen løsning ennå! Kan toget A deles i to deler i stedet for B-toget??

II

På et litt større stopp ved siden av hovedsporet er det en ikke-blind sidesteg, men koblet i begge ender med brytere til hovedsporet.

tmp23a4-1To tog kommer fra to motsatte retninger. Disse togene må passere ved dette stoppet (Lynx. II). Begge togene er mye lengre enn sidesporet. Hvordan krysse dem med minst mulig manøvrer?

III

tmp23a4-2Et tog bestående av P, godsvogner T og personbiler O ligger på stasjonen med hovedsporet, sidespor og blindspor S, der godsvognene T1 står (Lynx. III). Godsvogner fra tog T skal plasseres på blindspor, og T1-vognene som står der, skal festes til stedet for de som står parkert, mellom O og P.. Under manøvrering er det umulig å forlate vognene uten lokomotiv på hovedlinjen, for et raskt tog forventes snart, som hovedsporet må tømmes for så snart signalene mottas.

IV

tmp915b-1På en dobbeltsporet linje, vist i figur IV med linjene AB og CD, godstog sammensatt av 21 av vognene går på AB-banen i retning av pilen. Toget skal forlate den niende og tolvte vogna på G-fraktstasjonen. Hvordan gjøre det med minst mulig bevegelse?

V

tmp915b-2På ABCD-linjen er det et P-damplokomotiv med to vogner W i og W. 2 (rys.V). Du bør endre deres posisjon til det motsatte, slik at lokomotivet fra punkt A til D ville være det første, og vognene var bak henne. Det er en roterende plate på punkt T, som har plass til en vogn, men lokomotivet passer ikke. Bruk så få manøvrer som mulig når du løser det.