Trapesformet felt

trapesformet felt

Formelen for området til en trapes

P=\frac {(a+b) \cdot h }{2}

 

Legende:

P – trapesformet område

en – lengden på oversiden av trapesen

b – lengden på trapesbasen

h – lengden på høyden senket til siden b

Eksempel på oppgave:

Beregn arealet til trapesformet med basen b = 6,5 cm, side a = 5,5 cm og høyde h = 2,5 cm

P=\frac {(a+b) \cdot h }{2}

P=\frac {(5,5cm+6,5cm) \cdot 2,5cm }{2}

P=\frac {(12cm) \cdot 2,5cm }{2}

P=\frac {30 cm^{2} }{2}

P=15 cm^{2}

Området til trapesformet med bunnen b = 6,5 cm og siden a = 5,5 cm og høyden h = 2,5 cm, er 15cm²

 

Trapesformet feltkalkulator

Oppgavemønstre