Et trinnmål og et buemål av en vinkel – oppgaver og løsninger – 1

Et trinnmål og et buemål av en vinkel – virker

Et trinnmål og et buemål av en vinkel - virker

Et trinnmål og et buemål av en vinkel – løsninger

Et trinnmål og et buemål av en vinkel - løsninger