Et trinnmål og et buemål av en vinkel

Full vinkel har 360 grader, en halv vinkel 180 grader. Når halvvinkelen deler seg i 180 like vinkler, så får vi vinkelen, som er en enhet av trinnvis mål og kalles grad.

Måleenheten for buevinkelen er radian.

En radian er vinkelen definert av en bue som har samme lengde som radiusen.

Et trinnmål og et buemål av en vinkel