Typer ordproblemer

Typer ordproblemer

Vi skiller mellom mange oppgaver, avhengig av det adopterte kriteriet, f.eks.. struktur - design korrekthet, kontekstlag eller innholdsmobilitet, mangfold av matematiske operasjoner, som må gjøres når du løser, etc. Her vil vi se på noen utvalgte kriterier, ansett som viktig med tanke på matematikkopplæring i de yngste klassene.

Kjedede oppgaver. De kan naturlig deles opp i en rekke enkle oppgaver, slik at et tall funnet som verdien av det ukjente av en enkel oppgave blir gitt til neste oppgave i kjeden.

Det var i butikken 8 esker, og i hver av dem 10 kg epler. Skolen kjøpte 25 kg epler. Hvor mange kilo epler som er igjen i butikken?

Først må du beregne vekten av epler i butikken, og trekk deretter vekten av solgte epler fra den oppnådde verdien. Løsningen kan skrives som to handlinger:

8 • 10 kg = 80 kg

80 kg – 25 kg = 55 kg.

Løsningen på dette problemet kan presenteres i form av en enkelt oppføring:

8 • 10 kg – 25 kg = 55 kg.

Kjedede oppgaver kan også illustreres med en graf.

Riktig komplekse oppgaver er preget av dette, at minst to av oppgaveforholdene definerer forholdet mellom ukjente, f.eks..

Epler og pærer ble brakt til butikken, sammen 27 kg frukt. Det var epler 2 ganger mer enn pærer. Hvor mange kilo pærer ble brakt til butikken?

Mengden epler og pærer som er brakt til butikken, er ukjent i oppgaven – g, selv om kommandoen bare gjelder epler. Avhengigheter kan skrives i form av to ligninger (ligningssystem):

j + g = 27 og 2 • g = j.

Dette systemet er en naturlig matematisk modell, som imidlertid ikke fører direkte til enkle oppgaver. Løsningen av oppgaven krever bestemmelse av enkle avhengigheter, leselig og forståelig for studenten, altså en annen tolkning av oppgavesituasjonen og en annen matematisk modell.