Racionálne čísla – úlohy a odpovede – 2

Racionálne čísla – Tvorba

racionálne čísla 3

Racionálne čísla – odpovede

 

racionálne čísla 4

.