Racionálne čísla – úlohy a odpovede – 4

Racionálne čísla – Tvorba

racionálne čísla 6

Racionálne čísla – odpovede

merateľné odpovede 2

.