Racionálne čísla - úlohy a odpovede - 6

Racionálne čísla - úlohy

Racionálne čísla - úlohy 5

Racionálne čísla - odpovede

 

Racionálne čísla - odpovede 6

.