Čo vidí strašiak? (záležitosti)

Čo vidí strašiak? (záležitosti)

JAZYK A NAUČENIE SA ČÍTAŤ

Materiály:
kresba tváre strašiaka
flamaster
pruhy s napísanými vetami
kopírka
rezačka papiera
pastelky
kartón
laminát
nožnice
viazací stroj (voliteľné)

Čo by sa malo robiť:

1. Wytnij papierowy pasek ze słowami: „Strašiak vidí_

Namiesto slov „strašiak” vložte kresbu tváre strašiaka.

2. Wykonaj kserokopie tego zdania i potnij je na paski o rozmiarach 8 X 30 cm.

3. Rozdaj dzieciom paski i poproś o sfarbenie tvár strašiaka.

4. Pokazuj dzieciom kolejne słowa w zdaniu podczas jego powtarzania przez całą grupę.

5. Daj każdemu z dzieci jeden pasek i zachęć malców do pokolorowania stracha na wróble i wykonania rysunku uzupełniającego zdanie.

6. Jeżeli dziecko potrafi samodzielnie podpisać swój rysunek, nech to urobí. Ak potrebuje pomoc, chlapcovu odpoveď si napíš pod obrázok.

7. Wykonaj z kartonu okładki o rozmiarach około 8 X 30 cm. Vytlačte si na ne nadpis: „(Kresba strašiaka) vidí”.

8. Zalaminuj okładki i je wytnij.

9. Zbierz wszystkie strony, zrazte to a zakryte. Hotovú knihu umiestnite na miesto prístupné všetkým predškolákom.