Plocha štvorca

Plocha štvorca
námestie

Vzorec pre štvorcovú plochu

P = = a a

Legenda:

P – štvorcová plocha

a – dĺžka strany štvorca

 

Ukážka úlohy:

Nájdite plochu štvorca s dĺžkou strany a = 8 cm.

P = a² = a · a

P = 8 cm • 8 cm

P = 64 cm²

Riešenie úlohy:

Plocha štvorca s dĺžkou strany a = 8 cm, je 64 cm²

Vzory úloh