100 odtlačky prstov

100 odtlačky prstov

PLASTICITA

Materiály:
jednorazové plastové taniere
temperová farba š 10 rôzne farby
papier
nožnice
lepidlo
reprodukcia obrazu „Nedeľné popoludnie na Grand Jatte” Georgesa Seurata

Čo by sa malo robiť:

1. Týmto cvičením oslávite stý deň materskej školy.

2. Dajte každému dieťaťu plastovú doštičku. Nechajte najmenších poukladať na taniere 10 riadky po 10 Otisky prstov rôznych farieb (10 zelená, 10 modrá atď.).

3. Pomocou týchto výtlačkov môžete počítať do 100 desiatky.

4. Keď je farba suchá, nechajte deti vystrihnúť odtlačky prstov a prilepiť ich na papier.

Čo sa dá ešte robiť:

Plasticita: Ak je to možné, ukážte deťom obrazy Georgesa Seurata, v súlade s trendom neoimpresionizmu, hlavne “Nedeľné popoludnie v Grande Jatte”, vysvetlenie pre najmenších, ako sa malé bodky zarovnávajú, aby vytvorili úplný obraz. Nabádajte deti, aby experimentovali s používaním odtlačkov prstov rovnakým spôsobom, spôsob, akým Seurat použil bodky.