Pytagorova veta – Kalkulačka

Pytagorova veta – Kalkulačka

V ktoromkoľvek pravom trojuholníku sa súčet štvorcov dĺžok nôh rovná štvorcu dĺžky prepony trojuholníka. Podľa označení na obrázku existuje identita.

Geometricky to znamená, že ak postavíme štvorce po stranách pravého trojuholníka, je súčet plôch štvorcov postavených na preponu tohto trojuholníka sa bude rovnať ploche štvorcov postavených na preponu.

Vyberte si, chcete nájsť hodnotu A, B alebo C a zadajte ďalšie dve hodnoty!

a^{2}+b^{2}=c^{2}\Leftrightarrow c= \sqrt{a^{2}+b^{2}}