Aritmetické čiary, časť 2

Ak chcete označiť krokový riadok, stačí si zapísať dve najbližšie k sebe polia, prostriedkami, cez ktoré vedie vedenie, tak napr (2,0) i (3,3).

Na základe tohto číslovania môžeme uviesť ďalšiu sériu polí bez toho, aby sme sa pozreli na obrázok, prostriedkami, cez ktoré bude linka vedená. Dosť na číslo stĺpca (t.j.. číslo v zátvorke na prvej pozícii) stále pridávať po 1 = (3 - 2), a stále pridávajte za k číslu riadku 3 = (3 - 0); potom dostaneme také polia:

(2,0), (3,3), (4,6), (5,9), (6,12), (7,15),…

Časti čiar, ktoré presahujú rámec prvého štvorca, sa dajú v tomto štvorci vždy zmenšiť na analogické kroky. Napríklad urobme čiaru (0,0) - (1,2); bude prechádzať cez polia ďalej (2,4), (3,6), (4,8) a tak ďalej. Časť tohto riadku, totiž jej krok (3,6) - (4,8), možno znížiť na krok (3,1) - (4,3).

Ak je začiatočný bod čiary stred poľa (0,0), chce definovať štvrté pole vedľa kroku (1,3), stačí vziať pole s číslami 4 • 1 i 4 • 3, ktoré sa dajú skrátiť:

4 • (1,3), takže za týchto podmienok namiesto ťahu (0,0), (1,3), (2,6), (3,9), (4,12), (5,15), .. ., môžete napísať postupnosť ako je táto:

(0,0), (1,3), 2 -(1,3), 3 -(1,3), 4 .(1,3), 5 .(1.3),…

Medzi veľkým počtom aritmetických čiar, ktoré je možné uskutočňovať z rôznych oblastí vo všetkých smeroch, rozlišujeme takzvané hlavné aritmetické čiary, vyznačené na obrázku nižšie. Všetci vychádzajú z poľa (0,0), a ich kroky sú nasledovné:

krok (1,0) to je OA
" (1,1) ,, OB
" (1,2) „ OC
" (1,3) „ OD
" (1,4) „ OE
oraz krok (0,1) „ OF

Počet hlavných liniek pre štvorec s rozlohou 25 štvorcových bude 6, to znamená 5 + 1, Mimochodom: n + 1, ak n je počet štvorcov v rade alebo stĺpci štvorca.

Hlavné aritmetické čiary budú prechádzať cez nasledujúce polia (po privedení ich ďalších častí na druhom námestí k analogickým krokom na hlavnom námestí):

Linia OA : (0,0), (1,0), (2,0), (3,0), (4,0)
„ OB : (0,0), (1,1), (2,2), (3,3), (4,4)
„ OC : (0,0), (1,2), (2,4), (3,1), (4,3)
„OD: (0,0), (1,3), (2,1), (3,4), (4,2)
„ OE: (0,0), (1,4), (2,3), (3,2), (4,1)
„ OF : (0,0), (0,1), (0,2), (0,3), (0,4)

Vidíme to zo zoznamu, že každá oblasť hlavného námestia bude predstavovať krajný bod krokov určitej hlavnej línie, byť iba škatuľkou (0,0) budú spoločné pre všetky linky, v žiadnom inom odbore sa však hlavné línie nestretávajú.

Tu sa obmedzíme na indikovanie vyššie uvedených vlastností aritmetických čiar, potrebné na pochopenie hypermagických štvorcov, dôrazne nabádam čitateľov, aby sami našli mnoho ďalších zaujímavých značiek. Možno narazia na skutočné „objavy“.”, a aj keď dostanú iba známe veci, objavili a napísali v teórii týchto riadkov ich predchodcovia, vždy budú mať úžitok z pruženia svojej vnímavosti, zmysel pre orientáciu a kombináciu.