Archívy kategórií: matematika

Vzorec pre skrátené násobenie

Vzorec pre skrátené násobenie

Najdôležitejšie skrátené vzorce pre násobenie.

Vzorce skráteného násobenia vám umožňujú vykonávať výpočty oveľa rýchlejšie.
Najčastejšie používané skrátené vzorce pre násobenie:

(a + b)2 = a2 + 2od + b2

Pytagorova veta – Kalkulačka

Pytagorova veta – Kalkulačka

V ktoromkoľvek pravom trojuholníku sa súčet štvorcov dĺžok nôh rovná štvorcu dĺžky prepony trojuholníka. Podľa označení na obrázku existuje identita.

Geometricky to znamená, że jeżeli na bokach trójkąta

Slávni matematici

Slávni matematici

Čo sú najslávnejší matematici a čo urobili v tejto oblasti? Tu uvádzame 10 najslávnejších matematikov a čo urobili pre tento odbor.

Thales z Milétu žil v rokoch 620-540 p.n.e. Bol autorom mnohých viet o geometrii. Pierwszym

Metódy riešenia textových úloh

Metódy riešenia textových úloh

Riešením slovnej úlohy je nájsť spôsob, ako podať obsah v matematickej podobe – uložené ako akcia, niekoľko aktivít, sled akcií, ktoré nasledujú po sebe, rovnice alebo nerovnosti, a następnie na wykonaniu ustalonych operacji matematycznych i podaniu

Skladanie textových úloh študentmi

Skladanie textových úloh študentmi

Osvojiť si schopnosť riešiť slovné úlohy, musíte poznať a pochopiť ich štruktúru. Môžete sa to naučiť, zariaďovanie úloh. Študenti by mali získať túto zručnosť súbežne s učením umenia riešenia problémov. W edukacji elementarnej umiejętność układania zadań

Rozdelenie úloh podľa formy úlohy

Rozdelenie úloh podľa formy úlohy: statické a dynamické

V počiatočnej fáze učenia sa schopnosti riešiť slovné úlohy sa snažíme, že žaloba vyplýva z obsahu žaloby, ktoré by sa mali vykonať, na vyriešenie úlohy. Hovoríme o takýchto úlohách, že sú dynamické, …

Druhy slovných úloh

Druhy slovných úloh

Rozlišujeme medzi mnohými rozdeleniami úloh, v závislosti od prijatého kritéria, napr.. štruktúra - správnosť návrhu, kontextová vrstva alebo mobilita obsahu, rozmanitosť matematických operácií, ktoré treba pri riešení urobiť, atď. Tu sa pozrieme na niekoľko vybraných kritérií, uznawanymi za istotne z punktu

Slovné úlohy a spôsoby ich riešenia

Slovné úlohy a spôsoby ich riešenia

Mnohokrát som sa pýtal žiakov a študentov: Čo si myslia o schopnostiach riešenia vlastných slovných úloh? Odpovede väčšinou prekvapia. Na základnej škole ich spravidla nemajú problém vyriešiť. Problém nastáva neskôr, w gimnazjum i

Aspekt multiplicity

Aspekt multiplicity

Násobenie aspektov činností súvisí s prepočítaním veľkosti množiny. Len ti to pripomenieme, že v najskoršej fáze formovania schopnosti vykonávať akcie na prirodzených číslach, keď je dieťa v štádiu konkrétnej operácie, používa sa aj ilustrácia na betóne. To isté, w