Rovno, oddiel, dĺžka epizódy

Epizóda s koncami a, označme b ab. Dĺžka epizódy od sa rovná vzdialenosti bodu a od bodu b a označuje sa ab.

Jeśli L jest prostą i a∈L oraz b∈ L, do od⊂ Ľ.

Rovno, oddiel, dĺžka epizódy