Geometrické diagramy magických štvorcov

Geometrické diagramy magických štvorcov

Štruktúru každého magického štvorca je možné ilustrovať pomocou diagramov zobrazujúcich postupnosť čísel za poľami, a často spájajú tieto riadky do veľmi zaujímavých čísel. Na výkresoch uvádzame diagramy štvorca 4X4, dve rôzne metódy umiestnenia vedľa seba štvorcov 5 X 5 a neobvykle symetrický štvorcový diagram 8X8. Stojí za to podrobne zvážiť výstavbu posledného námestia, nahradenie čísel z 1 robiť 64 v ľubovoľnom smere od výstupných bodov doprava alebo doľava.