Jarné upratovanie

Jarné upratovanie

VŠEOBECNÉ TIPY

Materiály:
vedierka
mydlo
utierky
uteráky

Čo by sa malo robiť:

1. Urządź w sali wiosenne porządki. Povzbudzujte deti, aby umývali svoje bábiky, štetce, plastové hračky atď..

2. Poproś dzieci o uporządkowanie materiałów i zabawek w poszczególnych kącikach tematycznych.

Čo sa dá ešte robiť:
Naučiť sa čítať: Pripravte si kartičky s jednotlivými písmenami abecedy a požiadajte deti, uviesť ich v správnom poradí.

 

Obľúbené počasie

SKUPINOVÉ ČINNOSTI

Materiály:
kartón
tlačiareň alebo značka
obrázky rôznych druhov počasia
menovky pre všetky deti
spojivo s vreckami

Čo by sa malo robiť:

1. Porozmawiaj z dziećmi o różnych rodzajach pogody.

2. Stwórzcie tabelę pogody, vytlačením hlavičkovej karty s obrázkami rôznych atmosférických javov a nadpisom Aké je vaše obľúbené počasie?”.

3. Umieść tę kartę w górnym rzędzie segregatora.

4. Niech każde z dzieci kolejno umieszcza swoją kartę z imieniem w wybranej kolumnie.

5. Porozmawiaj z dziećmi o powstałej tabeli i razem policzcie, aké počasie sa najviac páči (zasnežené, veterno, daždivé alebo slnečné).