Konštrukcia čarovných štvorcov – Metoda Arnoux

Metóda Arnoux je akýmsi prechodom od bežných magických štvorcov k štvorcom so špeciálnymi vlastnosťami. to je, v presnom slova zmysle, recept na zladenie nepárnych štvorcov iba takých, v ktorých je počet bočných váh násobkom troch. Ale zároveň to má za následok magický štvorcový interval.

Najlepšie sa to dá vysvetliť na príklade, na ktoré vezmeme štvorec deviateho radu, teda o. 81 polia, Rozdeľme to na deväť štvorcov deviatich polí a. trvá deväť slov o pokroku 1, 2, 3, 4, 5,. .., 81, do tretieho radu dáme deväť štvorcov; potom ich umiestnime podľa pravidla magického štvorcového štvorcového poľa, ako je naznačené rímskymi číslami.

Ak začneme zostavovať štvorec pomocou tejto metódy pätnásteho radu (15 X 15), potom použijeme jednu z vyššie uvedených metód na nepárne štvorce na rozdelenie týchto intervalov deviatich polí.

Špeciálna vlastnosť takýchto štvorcov bude samozrejme táto, že sú nielen kúzelné celé, ale štvorce v každom konkrétnom oddelení sú tiež čarovné.

Namiesto prerušenia prirodzenej postupnosti čísel od 1 robiť 81 za deväť po sebe idúcich pokrokov v deviatich po sebe idúcich číslach, to znamená 1, 2, 3,…, 9, ďalej 10, 11,…, 18, ďalej 19, 20,…, 27 a tak ďalej, môžete z tejto prirodzenej postupnosti 81 čísla formulárov 9 iný druh pokroku, napr:

1, 10, 19, …, 73
2, 11, 20, 74
9, 18, 27, …, 81

i z tych postępów budować kwadraty dziewięciopolowe, a potom z nich zostavte štvorec deviateho radu. Potom dostaneme aj intervalový štvorec, ale iné ako predtým.

Rovnomerne-rovnomerné intervalové štvorce sú konštruované podobným spôsobom, ale trochu iným spôsobom. Pri výroku intervalového štvorca ôsmeho rádu sa prirodzená postupnosť čísel vydelí 1 robiť 64 na osem častí a z prvej a ôsmej časti, druhý a siedmy, tretí a šiesty, a nakoniec štvrtý a piaty, inými slovami: s doplnkovými časťami, štyri štvorce štvrtého radu sú zostavené podľa jednej z vyššie uvedených metód; každý z nich bude mať magickú sumu 130. Potom sa z nich zostaví štvorec ôsmeho radu, čo je teda intervalový štvorec.