Konštrukcia rovnomerných magických štvorcov

Konštrukcia rovnomerných magických štvorcov

Ja. Metoda La Hire’a. Vyššie uvedenú metódu s určitými úpravami možno použiť na vytvorenie rovnomerných štvorcov. Prvý pomocný štvorec je vyplnený výrazmi pokroku 1, 2, 3, 4, na prvom riadku v ľubovoľnom poradí, s touto jedinou výhradou, aby sa čísla na celom štvorci navzájom dopĺňali, tak 1 i 4 a 2 i 3 sú umiestnené vo vzájomne si zodpovedajúcich poliach, teda symetricky okolo stredu štvorca; dostaneme magický štvorec so súčtom 10.

Druhý pomocný štvorec bude obsahovať postup 0, 4, 8, 12, to znamená, že začína zierou a skladá sa z postupných násobkov počtu bočných stupníc. Prvý stĺpec tohto štvorca obsahuje čísla v ľubovoľnom poradí, a v nasledujúcich stĺpcoch by sa malo postupovať rovnako, vyššie, pravidlo symetrie čísel. Získame druhé štvorec so súčtom 24.

Sčítaním čísel do príslušných polí týchto štvorcov sa vytvorí tretí štvorec s magickým súčtom 34.

II. Metoda Delanneya i Mondesira, Je to úplne moderná metóda, nesmierne jednoduché, a zároveň geniálny, môžete povedať na rovinu - duchaplné. Pre väčšiu prehľadnosť to zobrazíme na námestí - ôsmom poradí, teda 64 pólov, ale dá sa použiť aj na štvorcové štvorce. Malo by to byť na tomto štvorci označením určitých polí, ako je to znázornené na obrázku, vytvorte akúsi šachovnicu.

Dôkladné zváženie tu uvedeného príkladu objasňuje. Výsledný štvorec má magickú sumu 260.