Kroková miera a oblúková miera uhla

Celý uhol má 360 stupňov, polovičný uhol 180 stupňov. Keď sa polovičný uhol rozdelí na 180 rovnaké uhly, potom dostaneme uhol, ktorá je jednotkou prírastkovej miery a nazýva sa stupeň.

Jednotkou merania uhla oblúka je radián.

Jeden radián je uhol definovaný oblúkom, ktorý má rovnakú dĺžku ako polomer.

Kroková miera a oblúková miera uhla