Letné prázdniny

Letné prázdniny

HRAJTE ÚLOHU

Materiály:
malé kufre alebo tašky
rôzne letné outfity
boxy na jedlo
kľúče od auta (skutočné alebo hračky)
mapy
Slnečné okuliare

Čo by sa malo robiť:

1. Zachęć dzieci do przyniesienia zdjęć ze swoich wakacyjnych wyjazdów. Hovor o tom, ako tí najmenší cestovali, kto ich sprevádzal, a čo videli.

2. Umieść w sali zbiór przedmiotów kojarzących się z wakacjami. Nabádajte deti, aby sa balili a hrali sa na cestujúcich.

Pieseň kvetu

GESTÁ, Piesne a básne

Materiály: nedostatok

Čo by sa malo robiť:

1. Spievajte nasledujúcu pieseň, vykonaním opísaných gest:

Ja som semienko, Mám veľké sny, (dajte palec a ukazovák dokopy, akoby ste merali niečo malé, potom roztiahnite ruky doširoka)
Chystajú sa začať rásť na slnečných lúčoch, (ruky hore, pozdĺž tela)
Keď ma polievaš troškou vody, (krútiť prstami, napodobňujúce dažďové kvapky)
Chystajú sa kvitnúť najkrajšie na svete! (roztiahni ruky)