Lichobežníkové pole

lichobežníkové pole

Vzorec pre plochu lichobežníka

P=\frac {(a+b) \cdot h }{2}

 

Legenda:

P – lichobežníková oblasť

a – dĺžka hornej strany lichobežníka

b – dĺžka základne lichobežníka

hdługość wysokości opuszczonej na bok b

Ukážka úlohy:

Vypočítajte plochu lichobežníka so základňou b = 6,5 cm, stranou a = 5,5 cm a výškou h = 2,5 cm

P=\frac {(a+b) \cdot h }{2}

P=\frac {(5,5cm+6,5cm) \cdot 2,5cm }{2}

P=\frac {(12cm) \cdot 2,5cm }{2}

P=\frac {30 cm^{2} }{2}

P=15 cm^{2}

Plocha lichobežníka so základňou b = 6,5 cm a stranou a = 5,5 cm a výškou h = 2,5 cm, je 15 cm²

 

Pole Trapezu Kalkulator ⇓

Vzory úloh