Materiál mesiaca

Materiál mesiaca

PLASTICITA

Materiály:
rôzne „prekvapivé“ materiály” za každý mesiac (pozri popis nižšie)

Čo by sa malo robiť:

1. Každý mesiac prineste deťom iné „prekvapenie“”, ktoré najmenší budú môcť tvorivo využiť v plastovom kútiku, napríklad kúsky látky, kúsky dreva, cievky, plastové figúrky, role papierových obrúskov atď.. Poobzeraj sa, a určite nájdete veľa zaujímavých predmetov (v potravinách, na fotokopírovacom mieste, v papiernictve, na predaj, na bazáre, vo vlastnom dome a pod.). Materiály by mali byť rôzne, zaujímavé a bezpečné pre deti.

2. Poskytnite najmenším rôzne pomôcky, ktoré môžu použiť pri práci na svojich projektoch (lepidlo, lepiaca páska, priadze, kúsky drôtu, struna, nite, gumičky, papier, kartón atď.).

3. Keď deti tvoria, byť nablízku, pre prípad, že by potrebovali viac materiálov, dokončiť svoje majstrovské dielo.

4. Usporiadajte výstavy hotových diel a oceňte úsilie detí. Nedávajte ceny za kvalitu samotného projektu.