O najpriaznivejšom spôsobe výsadby zemiakov

Aby zemiaky priniesli maximálny výnos, musia byť zasadené v určitej konštantnej vzdialenosti predpísanej vedou na základe dlhoročných skúseností. Ide však o to, aké bude najvýhodnejšie umiestnenie v teréne. A v tejto veci má nielen agronómia čo povedať, ale aj matematika.

Ako vieš, existujú tri také polygóny, do ktorého možno rovinu prelomiť bez medzier alebo medzier, menovite: rovnostranný trojuholník, štvorcový a pravidelný šesťuholník. Do úvahy teda možno brať iba tieto tri druhy zemiakov. To pri použití šesťuholníka (vzhľadom na nevyhnutnú konštantnú minimálnu vzdialenosť medzi zemiakmi) pôda nebude dostatočne využívaná, je to takmer zrejmé. Pochybnosti môžu vzniknúť iba pri výbere trojuholníka alebo štvorca. V každom z týchto polygónov umiestnime do stredu jednu rastlinu, a takto vyberieme rozmery obdĺžnikov, že vzdialenosť medzi najbližšími rastlinami je predpísaná veľkosť, napr.. d - 56 cm. (Ak by niekto chcel vykonať výpočty pre inú hodnotu d, nebude mať veľa problémov).

tmpb45c-1Pri výsadbe zemiakov na "námestí", ako je znázornené na obrázku I, potom musíme riadky usporiadať v intervaloch 56 cm a do každého riadku vysaďte každý riadok 56 cm. Tam bude pre každú rastlinu 56 • 56 = 3136 cm² zeme, a na jednej ara (10X10 m) zasadíme 1 000 000 : 3136 = 319 rastlín.

Zvážme tiež spôsob výsadby zemiakov vo vrcholoch rovnostranných trojuholníkov (Lynx. II).

tmpb45c-2Pri tomto spôsobe výsadby bude mať každá rastlina pravidelný šesťuholník, v ktorej bude vzdialenosť medzi stredom a stranami 28 cm. Celý pravidelný šesťuholník sa dá rozdeliť na 6 rovnostranné trojuholníky.

V každom z týchto trojuholníkov je výška 28 cm, a strana - ako sa dá ľahko vypočítať - cca 32 cm. Plocha takého malého trojuholníka je ½ • 32 • 28 = 448 cm², a plocha celého pravidelného šesťuholníka je 6 • 448 = 2688 cm². Môžete vysadiť na jednej aare 1 000 000 : 2688 = 372 rastlín, čo je viac ako pri výsadbe na námestí.